Verander Arena

Verander Arena voor bedrijfsvoeringsteams

Aanleiding: de gemeente is volop in verandering. Bij het sociale domein is het begonnen met de decentralisaties. De komst van de nieuwe Omgevingswet betekent een enorme verandering binnen het fysieke domein. En ook het publieksdomein gaat door digitalisering en een andere vorm van dienstverlening veranderen. Dan kan het niet anders of dit betekent ook een verandering voor bedrijfsvoering.
Doel: persoonlijke ontwikkeling, nieuwe inzichten, vergroten van het handelingsrepertoire bij het begeleiden van veranderingen, het bieden van advies bij het uitvoeren van (strategisch) beleid binnen het bedrijfsvoeringsdomein dat dienend is voor overige domeinen binnen de organisatie

Resultaat: je weet welke ontwikkelingen er op de gemeente afkomen en wat dat vraagt voor het bedrijfsvoeringsdomein. De Verander Arena biedt een persoonlijke strategie van leren en ontwikkelen die past bij het werken binnen een politiek gestuurde gemeente. Jouw vakgebied en je vaardigheden worden verbonden met hoe jij bent als persoon (je drijfveren) en het je vermogen om kritisch te reflecteren op je eigen rol en je positie in de verandering.

Doelgroep: leidinggevenden en (beleids)adviseurs werkzaam in het bedrijfsvoeringsdomein

Verander Arena voor gemixte teams

Doel: door kennis en expertise uit te wisselen kom je met elkaar verder. Persoonlijke ontwikkeling, nieuwe inzichten, vergroten van het handelingsrepertoire bij het begeleiden van veranderingen, het bieden van advies bij het uitvoeren van (strategisch) beleid binnen de gemeentelijke organisatie aan de hand van een concreet vraagstuk
Resultaat: je weet welke ontwikkelingen er op de gemeente afkomen en wat dat vraagt voor het voor het domein waarin jij werkzaam bent. De Verander Arena biedt een persoonlijke strategie van leren en ontwikkelen die past bij het werken binnen een politiek gestuurde gemeente. Jouw vakgebied en je vaardigheden worden verbonden met hoe jij bent als persoon (je drijfveren) en het je vermogen om kritisch te reflecteren op je eigen rol en je positie in de verandering.

Doelgroep: leidinggevenden en (beleids)adviseurs werkzaam binnen de gemeente. Inschrijving bij voorkeur voor een beperkt aantal per domein, zodat we een goede mix krijgen