Inspiratiesessie Omgevingswet

Het gaat niet alleen om de herkenning van het bekende, maar vooral om het verkennen van het onbekende.
Wat kan de omgevingswet voor jou betekenen

Net als bij een expeditie naar het onbekende is het lastig vooraf te overzien wat er onderweg zal gebeuren of wat de uitkomst zal zijn. Maar een goede voorbereiding en uitrusting vergroten de kans op succes aanzienlijk.

De bedoeling van de omgevingswet is dat we terug gaan naar de menselijke maat met gevoel voor kwaliteit en ruimte voor zelfbeschikking en eigen afwegingen en keuzen.
Het denken in de geest van de omgevingswet vraagt om een ambtenaar nieuwe stijl; iemand die vanuit een open houding zoekt naar een gemeenschappelijk belang. Durf en kan je straks de goede vragen stellen en zelf pas een antwoord geven als je eerst geluisterd hebt?

Oefen met luisteren, het stellen van de goede vragen, delen en aanvullen. Op die manier verkennen we wat de impact is op de gemeentelijke organisatie en duiden deze op mogelijke gevolgen voor dienstverlening, organisatie, werkprocessen, taken en competenties.
Hoe mooi is het om met collega’s te onderzoeken wat je mogelijk tegen gaat komen? Wie op expeditie gaat is immers gebaat bij een goede voorbereiding, zodat je weet waar je je op voor kan bereiden en waar je je op kan verheugen.

Duur: 2 – 4 uur afhankelijk van beschikbare tijd

Aantal deelnemers: 10 – 25