Dienstverlening en omgevingswet

De Omgevingswet die 2021 ingaat, komt niet uit de lucht vallen. Het past in een ontwikkeling in de maatschappij waarbij de overheid (lees de gemeente) naast burgers en bedrijven staat in plaats van er tegenover. Samen bepalen we hoe we onze leefomgeving willen inrichten. Het is een ontwikkeling die volgt op wat er in het sociale domein is veranderd door de decentralisaties. Iedereen kent inmiddels de zogenaamde keukentafelgesprekken met bewoners die zorg nodig hebben. De vraag is niet meer “Waar heeft u recht op?”, maar “Wat heeft u nodig en hoe kunt u zelf (organiseren) en wat heeft u van ons (de gemeente) nodig? “

Na het sociale domein volgt het fysieke domein. De Omgevingswet vraagt een andere manier van werken en dus andere dienstverlening. Wat wordt er anders en hoe ga je daarmee om?

Wat wordt er anders?

De Omgevingswet zet de initiatiefnemer centraal. Geen keukentafelgesprekken zoals in het sociale domein, maar het persoonlijke gesprek. Dat is dienstverlening 180 graden andersom. Niet meer toetsen of een bouwaanvraag aan wet- en regelgeving voldoet, maar kijken wat de initiatiefnemer nodig heeft om zijn/haar droom te verwezenlijken. Dat betekent een andere rol voor medewerkers: van toetser naar adviseur. Een flinke verandering in houding en gedrag. Maar hoe doe je dat als je jarenlang hebt getoetst?

Hoe ga je met de verandering om?

Veranderen betekent in beweging komen. Hoe komen mensen in beweging? Wat is er nodig om tot nieuw gedrag te komen? Wij weten uit ervaring dat elke verandering van binnenuit gaat. Dat betekent vanuit je eigen drijfveren en passie jezelf verbinden met het waarom van van de verandering. In dit geval het waarom van de de Omgevingswet. Dat doe je niet van de ene op de andere dag. Het vraagt anders denken, anders doen, anders organiseren en ook anders sturen.

Zo’n proces begeleiden daar zijn wij goed in. Gemeenten die met ons ervaring hebben en hier tevreden over zijn, zijn onder andere Oldambt, Gooise Meren, Enschede en DDFK. Meer over onze aanpak lees je hier